Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela

Cultural Feast IMAGE RS 3
Show Information
Showing on:
Fri 13 April 2018
Duration:
189 minutes
Price:
£3
Venue:
Mercury Theatre

Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela Film Screening

A modern day Bollywood adaptation of Romeo and Juliet. In Hindi with English subtitles

रोमियो र जुलीयट को चलचित्र संग मिल्दो जुल्दो बलल्लिउडको आधुनिक चलचित्र l l हिन्दि भाषामा सम्बाद गरियको र अंग्रजी उपशिर्षक संगको l

In a Gujarati village, known for its lawlessness, two rival clans are embattled in violent conflict. The son of the Rajadi leader, Ram is determined to find an end to the conflict but when he falls in love with Leela, a member of the Sanera clan, he unwittingly reinvigorates the conflict.

रोमियो र जुलियट को कथा संग मिल्दो जुल्दो बल्लिउड ले बनायको चलचित्र । गुजारत्को एउटा गाउमा जहा कुनै नियम कानून् छैन, त्याहाका आफ्नै बंसका २ जना हिंसाद्मक पुर्बक झगडा गर्छन्। राजादी नेताको छोरा “राम” झगडाको अन्त गर्ने अठोट् गर्छ। तर उ सानेरा वंशको “लिला” नाम्को केटीसंग प्रेम्मा फस्छ। जस्को कारण, त्यो झगडा नजानिन्दो प्रकारले लम्बिन्दै जान्छ l

 

You may also be interested in...

Matt Cardle and Michael J Fitch
Matt Cardle & Michael J Fitch: Music & Magic

Showing: Fri 23 Apr 2021

Enjoy this exclusive online event from the comfort of your own home, featuring live music from Matt Cardle and interactive magic from Michael J Fitch M.I.M.C...

More info and tickets
MTFestUK – Cake

Showing: Mon 07 Jun 2021

Fresh from London’s Turbine Theatre, MTFestUK 2021 comes to Colchester, bringing you the very best in new musical theatre. Cake combines rap and RnB with...

More info and tickets
MTFestUK – Tony!

Showing: Mon 07 Jun 2021 - Sun 13 Jun 2021

Fresh from London’s Turbine Theatre, MTFestUK 2021 comes to Colchester, bringing you the very best in new musical theatre. A reckless reappraisal of the...

More info and tickets